MJÖLK, PJÖLK ELLER SÖLK?

En kritisk retorikanalys av Oatly och Arlas argumentation i reklamfilm

thumbnail of 1087

Syfte: Identifiera och analysera hur Oatly och Arla argumenterar för att nå fram med budskap i reklamfilm; hur de konkurrerar med varandra och om konsumenterna, samt undersöka reklamfilmernas etiska implikationer.

Teori: Retorik, positionering

Metod: Kritisk retorikanalys

Material: Fyra reklamfilmer vardera från Oatly och Arlas respektive kampanjer ​Mjölken i skolan​ och Bara mjölk smakar mjölk.

Resultat: Oatly och Arla positionerar sig gentemot varandra genom att använda varumärket som olika livsstilsval och identitetsskapande hos konsumenterna. Företagen jämför explicit och implicit den egna produkten med konkurrentens, och förväntar sig att konsumenterna accepterar deras värderingar och delade syn på sanningen om mjölken vid tolkningen av reklamerna.

Isa Ellman
MKV, Examensarbete , vt19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.