SEE FOR YOURSELF

En multimodal analys av humanitära hjälporganisationers kommunikation över tid

thumbnail of 1095

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och i så fall hur de globala humanitära organisationerna, ActionAid och Plan International, förändrat sin kommunikation kring insamling över tid.

Teori: Representation, Sociosemiotik

Metod: Multimodal analys

Material: Tre insamlingsfilmer från vardera organisation, ActionAid och Plan International, hämtade från respektive organisations Youtube-kanal. Filmerna är hämtade från tidsperiod 2007–2019.

Resultat: Studiens resultat visar att det inte har skett någon större förändring över tid när det kommer till hur ActionAid och Plan International kommunicerar kring insamling. Stereotypa och förenklade bilder av människor och platser i utvecklingsländer är fortsatt förekommande i de tre undersökta tidsperioderna.
I samtliga filmer behandlas enbart de direkta konsekvenserna av den presenterade situationen och ingen film tar upp de djupgående och bakomliggande orsakerna till fattigdom ur ett större perspektiv. I en majoritet av filmerna är fadderskap den enda lösning som presenteras. Hur de avbildade framställs har till viss del förändrats över tid men fortsätter att upprätthålla maktstrukturer mellan de olika aktörerna.

Lydia Aray och Veronica Axelsson
MKV, Examensarbete , ht19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.