“VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA”

En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

thumbnail of 1081

Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj ”Size Hero”.

Teori: Normativ Femininitet, Postkolonial Feminism, Representation

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: Nio nummer av VeckoRevyn från 2008, 2013 och 2018. Totalt 1 525 texter och bilder.

Resultat: Studiens resultat visar att VeckoRevyns representation av kvinnokroppen stämmer dåligt överens med Sveriges befolkning. Majoriteten av kropparna i VeckoRevyn är normativa; vita, unga, smala och utan synlig fysisk funktionsvariation. Den normbrytande kropp som ges mest utrymme är den större kroppen men den normbrytande kropp vars utrymme ökat mest mellan 2008 och 2018 är den rasifierade kroppen. Den normbrytande kropp som bäst stämde överens med Sveriges befolkning var den funktionsvarierade kroppen.

Tove Lindén och Louise Lindkvist
MKV, Examensarbete , vt19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.