MEMKRIGEN

Politiska mem som retoriskt vapen på Facebook i Sverige

Syfte: Att undersöka retoriken i politiska mem i en svensk kontext.

Teori: Shifmans mem, Jenkins modes, deltagarkultur och retoriken.

Metod: Retorikanalys för visuella budskap.

Material: 254 mem publicerade på Facebook-sidorna Politiskt Inkorrekt och Panikfakta, från månaden fram till valdagen 2018.

Resultat: Resultatet visar att den högerextrema sidan Politiskt Inkorrekt delar upp sina budskap för att allmänt influera opinionen. Sidan har en tydlig koppling till Sverigedemokraterna eftersom det är det enda partiet som helt undgår kritik. Mycket av budskapet läggs i det latenta istället för det manifesta. En viss likhet kan hittas i budskapen till den som framförs av alternativhögern. Antirasistiska Panikfakta lägger en större del av budskapet i den manifesta delen. Budskapen drar endast åt det latenta hållet när partier från det traditionella högerblocket kritiseras. Mot slutet av den undersökta perioden lägger Politiskt Inkorrekt mer av budskapet i det manifesta.

Emil Kieri
MKV, Examensarbete , ht18
1070
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.