“FINNS DEN I APPEN? NEJ DET ÄR ETT TRYCKT PROGRAM”

En kvalitativ samtalsstudie av programbladet Bibblan

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Göteborgs stadsbiblioteks tryckta programblad uppfattas av biblioteksbesökarna.

Teori: Uses and Gratifications.

Metod: Kvalitativ samtalsstudie.

Material: Analysen baseras på 15 stycken kvalitativa samtalsintervjuer med biblioteksbesökare.

Resultat: Resultaten visar på att det finns en relativt tydlig skillnad på hur biblioteksbesökarna uppfattar programmet och vilka behov den tillfredsställer. Främst är det informationsbehovet som tillfredsställs av Bibblan. Olika typer av mottagande görs av Bibblan, där det tryckta pappersformatet ställs mot ett digitalt innehåll.

Elin Frisk
MKV, Examensarbete , vt19
1093
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.