CSR – knepet att LYFTa sitt varumärke?

En retorisk textanalys av varumärket LYFT ur ett CSR-perspektiv

thumbnail of 1172

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur det tobaksfria snusföretaget LYFT kommunicerar sitt varumärke utifrån CSR för att erhålla legitimitet.

Teori: CSR-pyramiden, ansvarsprofilering, ansvarsretorik, legitimitet.

Metod: Kritisk retorikanalys.

Material: Innehåll från LYFTs hemsida samt tre inlägg på @lyft_sveriges instagramkonto.

Resultat: Resultaten visade att LYFTs externa kommunikation innefattar retoriska strategier och övertalningsmetoder som anspelar på etiskt och socialt ansvar. Ansvarsretorik går att urskilja i alla delar där LYFT implicit använder sig av
ansvarsprofilering för att möta samhällets krav och förväntningar. Studien visade också att företaget uppfattas profilera sig som hållbara och etiska och vidare även använder CSR, särskilt den etiska delen av CSR-pyramiden, för att stärka både varumärket och företagets legitimitet. Sammanfattningsvis framställs varumärket LYFT som hållbarhetsfokuserade, initiativtagande och välmenande i företagets externa kanaler. Detta trots att produkternas negativa hälsoeffekter inte adresseras.

Elika Shafei och Sara Attermalm
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.