”KÄRNKRAFT ÄR LÖSNINGEN”

En textanalytisk fallstudie av inlägg i Facebookgruppen Miljövänner
för Kärnkraft

Syfte: Undersöka användningen av appellformer och maktstrukturer inom Facebookgruppen Miljövänner för kärnkraft

Teori: Kritisk retorikanalys samt kritisk diskursanalys

Metod: Fallstudie genom kvantitativa och kvalitativa textanalyser

Material: Facebookinlägg med tillhörande kommentarer från Facebookgruppen Miljövänner för kärnkraft

Resultat: De huvudsakliga fynden för studien är att användarna i den undersökta Facebookgruppen Miljövänner för kärnkraft, i motsats till vad tidigare forskning påvisat, använder sig av främst logosagumentation och använder pathosargumentation
minst. Genom detta fynd belyser studien att fältet appellformer på Facebook är ett mycket bredare fält än vad tidigare forskning har påvisat.

Lowe Elfström
MKV, Examensarbete , vt21
1164
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.