”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984”

En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

thumbnail of 1147

Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam.

Teori: Konvergens, Utopi och Reklam

Metod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analys

Material: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. Den första är 1984 som släpptes
1984, den andra är Performa som släpptes 1993 och den sista är Family Man som släpptes 2010.

Resultat: Det övergripande resultatet visade på att Apple vill förmedla en potentiell utopi
som likställs vid individualism. Apple visade även på en utveckling som gick från att positionera sig själva som normbrytande genom sina reklamfilmer till att istället förstärka de normer som finns.

Lina Wiessner
MKV, Examensarbete , ht20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.