“Det lärde jag mig på Youtube”

En kvalitativ studie om gymnasieungdomars lärande via videodelningsplattformen Youtube

Syfte: Syftet med studien är att undersöka Youtubes roll i svenska gymnasieungdomars lärande. Undersökningen ska ta reda på i vilka sammanhang målgruppen använder Youtube huvudsakligen för att lära sig något eller för att söka efter information, samt hur målgruppen uppfattar Youtube som verktyg för lärande i såväl vardagslivet som i skolan.

Metod: Två kvalitativa gruppintervjuer

Huvudresultat: Studien har visat att Youtube används i lärandet av en rad olika saker. Exempel på dessa kan vara inom matematik, historia, sport, matlagning. Även om användningen av Youtube främst fyller ett hedoniskt behov har respondenterna även uttryckt ett informativt behov när ett problem eller en uppgift behöver lösas. Youtube ses av respondenterna som ett effektivt verktyg för lärande, främst tack vare dess tillgänglighet och
varierande innehåll. Medan Youtube redan nu upplevs vara närvarande i skolan, tror också respondenterna att det i framtiden finns potential för ytterligare integrering.

Joel Nordström
MKV, Examensarbete , ht20
1139
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.