BLOOD-REDWASHING

En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens
representation för kommersiellt syfte och PR i en
kampanj av Libresse

thumbnail of 1132

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hur kvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- och reklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor, specifikt Libresse.

Teori: Feminism vs. postfeminism, PR-kritik, socialsemiotik

Metod: Kritisk diskursanalys (CDA), multimodal innehållsanalys, kritisk PR-analys

Material: Studien baseras på material från Libresse kampanj Wombstories. En kampanjvideo på 3 minuter och 18 sekunder kombinerat med text- och
bildmaterial hämtat från hemsidan; kampanjens huvudsida samt åtta stycken artiklar kopplade till kampanjen.

Resultat: Resultat visar på att Libresse till skillnad från i sina tidigare kampanjer valt
att adressera frågor och ämnen som är kopplade till kvinnokroppen men som inte är direkt kopplade till mens eller det kvinnliga könet. Det finns
en viss bredd i den tematiska och demografiska representationen men bland annat marginaliserade grupper förblir underrepresenterade, till
exempel transpersoner eller personer med funktionsvariationer. Övergripande är Wombstories en kampanj med tydligt närvarande CSR eftersom de tar upp och behandlar ämnen som inte är direkt kopplade till deras produkter eller verksamhet men är teman som berör deras kunder och målgrupper.

Klara Drotz
MKV, Examensarbete , ht20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.