FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM!

En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares
Instagramkonton

thumbnail of 1182

Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka på vilka sätt personifiering visar sig i utvalda inlägg på Instagram från de tre stycken svenska partiledare med flest antal följare på Instagram.

Teori: Personifiering (professionell, privat, emotionell)

Metod: Multimodal analys, kvalitativ textanalys, semiotisk analys

Material: Inlägg tagna från Instagram av Ebba Busch (@buschebba), Ulf Kristersson
(@kristerssonulf) och Jimmie Åkesson (akesson.jimmie).

Resultat: Resultatet av undersökningen visar att de analyserade politikerna i samtliga inlägg
uppvisar någon av de tre former av personifiering som varit till grund för operationaliseringen
men i varierande grad och sätt. Studien visade att till exempel professionell själv-personifiering användes för att kommunicera partiets budskap med partiledaren i fokus, att emotionell själv-personifiering användes för att vinna sympatier och att privat själv-personifiering användes för att skildra sin privata sfär för följarna.

Gustaf Lundqvist och Emil Moghaddam
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.