HERR FOTBOLLS-VM I QATAR 12 ARENOR, 32 NATIONER, 64 MATCHER OCH 6500 LIV

En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

thumbnail of 1181

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.

Teori: Gestaltningsteori (framing)

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30 november 2021

Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer,
korruption och mänskliga rättigheter. Framträdande aktörer är fotbollsspelare, SvFF och svenska herrlandslaget i fotboll. Den vanligaste förekommande värderingen var balanserad/neutral. Episodisk gestaltning förekommer mer än tematisk gestaltning. Sett till övriga gestaltningsramar förekommer gestaltning utifrån mänskligt intresse samt ansvarsgestaltning mest. Samband mellan innehåll och aktörer har kunnat göras i relation till värdering och gestaltning.

Felicia Berggren, Amelia Karlsson Alfonzo & Amanda Säll
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.