Angeläget

- ett magasin om anhörigas roll i brottsjournalistiken

thumbnail of kh08-4-5

Har anhörigas roll i kriminaljournalistiken förändrats de senaste åren? Vad kan det i så fall bero på och vad betyder det för journalistiken? Vårt syfte är att undersöka hur bilden av anhöriga till brottsoffer har förändrats de senaste 30 åren. Med utgångspunkt i fyra olika fall av uppmärksammade mord på barn vill vi jämföra rapporteringen i tre olika dagstidningar, en kvällstidning, en morgontidning och en lokaltidning i de olika fallen. Vi vill också ta reda på hur man resonerar på redaktionerna idag, för att få en bild av de etiska diskussionerna som förs men också för att få deras syn på varför det ser ut som det gör, och vilka konsekvenser det kan få.

Anni Alm,Elin Klemetz,Åsa Welander
Journalist, Journalistikgranskning , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.