Användarnas uppfattning om och attityder till Quality Manager, En databas på Volvo Personvagnar, Motordivisionen

Hanna Dagnell
MKV, Examensarbete , vt98
288
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.