Apple – när journalistik blir reklam.

En kvantitativ studie om textreklam och otillbörligt gynnande i svensk dagspress.

thumbnail of verdicchio_larsson_pa-3
Erika Larsson,Michael Verdicchio
Journalist, Journalistikgranskning , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.