Att gå på lina, Adoptionsprocessen tillämpad på medlemsvärvningen till ett politiskt ungdomsförbund med rötterna i tillfälliga politiska organisationer

Staffan Kuylenstierna
MKV, Examensarbete , vt97
270
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.