Bakgrundsmusik och socialt prat, – en undersökning om åtta ungdomars radioanvändning och sociala miljö

Maria Malmstedt, Marja Ågren
MKV, Examensarbete , vt96
202
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.