”BAKOM SKOTTEN”

Som en kompletterande undersökning till ett reportage visade en gatuenkät ställd till boende i stadsdelen Biskopsgården på Hisingen att 29 av 30 har upplevt oroligheter i sin stadsdel. Frågan ställdes av journalisten Francisco Ramirez Franzén i samband med hans reportage om våld och gängtillhörighet i Göteborg. Reportaget, som förutom att skildra livet hos en före detta kriminell, riktar genom en av textens experter hård kritik mot samhällets agerande i frågan. Sociolog Maria Wallin menar att politiker och högre tjänstemän av rädsla för frågans känsliga karaktär väljer att blunda för problemen i stadens resurssvagare områden. Något hon ser som ett svek mot medborgarna. Genom att inte ta ett ordentligt ansvar för dessa problem upprätthåller man de strukturer och faktorer som enligt forskningen ligger till grund för social ohälsa. De strukturer och system som enligt Maria Wallin tillåts råda i vissa stadsdelar är också de som möjliggör för kriminella nätverk att agera, rekrytera och fungera.

Francisco Ramirez Franzén
Journalist, Magisteruppsats , ht14
H14-6
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.