Bevery Hills eller rapport, En studie om hur ungdomar använder tv:n för att tillfredställa sina behov av information och underhållning

Maria Bengtsson, Annika Carlsson
MKV, Examensarbete , ht96
215
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.