Biståndsorganisationers omvärld och u-landsinformation, – en studie av vilken inverkan sex biståndsorganisationer anser att omvärlden har, på informationsarbete om u-länder i Sverige

Linda Wallin
MKV, Examensarbete , vt96
192
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.