Bloggosfären och Demokratin

Vårt syfte var att göra en kartläggning över vilka det är som bloggar, vad de bloggar om och hur journalister förhåller sig till dem, för att se på vilken roll bloggar eller sociala nätverk har i den offentliga debatten och i förlängningen demokratin. Huvudfråga: Vilken roll har bloggar i det demokratiska samhället och i den offentliga debatten? Underfrågor: Vem sätter agendan inom traditionell medierna? Vem är bloggaren? När fungerar bloggar/sociala medier som agendasättare? Hur förhåller sig journalister till bloggar och sociala nätverk. Teori: Vi utgår från Anders Sahlstrands forskning om vilka som syns i medierna och de stora teoretiska ramverken är McCombs & Shaw agenda-setting och Jesper Strömbäck om nyhetsvärdering. Material/metod: Undersökning av 200 bloggar. Enkät med 20 journalister. Två fallstudier för att se på exempel när bloggar påverkar nyhetsvärderingen. I fallstudierna jämför vi bloggarnas aktivitet med mediernas rapportering och sett vad som drivit upp frågorna på nyheterna. Vi har pratat med inblandade.

Amanda Lindberg,Jonna Burén
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
KV09-22
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.