Bredd eller credd.

En kvantitativ innehållsanalys av Göteborgs-Postens kultursidor

Lisa Bacharach,Johan Hultgren,Lisa-Monica Sjöström
Journalist, Journalistikgranskning , ht11
KH11-10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.