CENSUR

- om publicering av personuppgifter i press och bloggvärlden

Syftet med arbetet var att ta reda på skillnader och likheter mellan blogg och press när det kommer till rapportering. Får vi mer information på bloggarna? Frågeställningar/problemformulering Vi ville titta på det här för att bloggning är ett relativt outforskat område. Skillnaden mellan hur press och blogg presenterar sina uppgifter är oerhört intressant att titta närmare på. Det finns bloggar som publicerar betydligt mer uppgifter än vad pressen gör. Bloggen verkar alltså ta rapporteringen steget längre. Ibland sätter de ut personuppgifter på personer som är misstänkta. Visar de sig sedan vara oskyldiga är skadan redan skedd – deras personuppgifter har redan kommit ut och kommer att finnas på nätet för all framtid. Dessutom kanske tidningarna kommer att anpassa sig efter det läsarna vill ha – och publicera mer även de. Vår frågeställning: – Hur skiljer sig och liknar rapporteringen mellan bloggarna och tidningarna? – Får vi reda på etnicitet, namn och bild på bloggarna? – Varför skiljer sig rapporteringen åt? – Hur kommer bloggarna att påverka journalistiken i framtiden?

Patrik Chi,Maria Hagström,Mikael Lennartsson
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
KV09-12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.