Den dramatiserade verkligheten

Kvalitativ analys av den narrativa strukturen i Nyheterna i TV4

Hilda Gustavson
MKV, Examensarbete , vt99
327
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.