Den hänsynsfulle reportern, – en studie om regional-TV-reporterns tankar bakom nyhetsinslaget

Stefan Andtbacka, Klas Åsberg
MKV, Examensarbete , vt96
190
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.