Det orimliga idealet?

En studie av hur islam framställdes i dagspressen under den arabiska våren.

thumbnail of kullendorff_och_sundberg-3
Johan Kullendorff, Peter sundberg
Journalist, Journalistikgranskning , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.