Fem i fara, Företags planering av kriskommunikation

Agneta Blocksjö, Tomas Pettersson
MKV, Examensarbete , vt97
261
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.