Folk vill bara ha såpor och skvaller. Och lite fotboll.

- En kvalitativ samtalsintervjuundersökning med chilenska journalister

thumbnail of astorga_diaz-3
Camila Astorga Diaz
Journalist, Journalistikgranskning , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.