Folkbibioteken och förmedling av samhällsinformation

Maria Strömsten
MKV, Examensarbete , ht96
219
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.