Förorten på TV

om ungdomars tolkningar av representationen av förorten i TV-serien Hammarkullen

Lena Johansson, Jonas Urve
MKV, Examensarbete , vt99
324
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.