Från idé till färdigt program, En beskrivning och förklaring av Utbildningsradions programproduktion inom Göteborgsregionen

Katarina Hult
MKV, Examensarbete , vt96
191
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.