Frihet och ansvar i media, – en undersökning om hur en gisslansituation rapporerats i media

Eva Petersén
MKV, Examensarbete , ht96
225
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.