Genrelogiken är besegrad.

En kvalitativ innehållsanalys av skandaljournalistik inom sport och politik i svensk kvällspress

thumbnail of divinyi_engman_falk_pa-3
Aron Engman,Sandra Divinyi,Johan Falk
Journalist, Journalistikgranskning , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.