GJUTET BLY

Syfte: Att undersöka hur fyra svenska tidningar beskrev kriget i Gaza december 2008/januari 2009. Metod: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av artiklar skivna i ämnet mellan 20 december 2008 och 20 januari 2009 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Intervjuer med redaktörer, reportrar och forskare.

Anders Calderon,Christer Lindh
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
KV09-8
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.