GLAPPET. SVT VS UNGDOMARNA

thumbnail of kv09-2-4

Syfte: Att ta reda på hur utbudet för ungdomar ser ut i SVT, varför ungdomar sviker SVT, vad de tittar på istället och varför. Metod: Fokusgruppsintervjuer med ungdomar, kvalitativa intervjuer med forskare samt kvalitativa intervjuer med anställda på SVT. Material: Fokusgrupper genomförda med elever i åldrarna 14-18 på Frölundagymnasiet, Angeredsgymnasiet, Hovåsskolan och Nya Lundenskolan, samt kvalitativa intervjuer med forskare och anställda på SVT. Huvudresultat: Trots att SVT har högt förtroende hos svenskarna, oberoende av ålder, väljer ungdomar bort SVT för kommersiella kanaler. Ungdomarna tycker att SVT visar för många tunga program om verkligheten, de vill hellre titta på amerikansk fiktion. SVT är medvetna om ungdomarnas preferenser men menar att en del åldrar kan man helt enkelt inte nå. SVT gör idag inga renodlade ungdomsprogram. Istället satsar de på den breda publiken och själva berättandet, som de menar ska fånga alla. Någon plan för att förändra utbudet för att nå fler ungdomar har de inte. Istället ska det redan existerande utbudet föryngras genom ändringar i tilltal och programledarnas kläder.

Emelie Aune,Josefin Brosché,Carolina Nilsson
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.