Godtyckliga rutiner, Oförutsedda händelser & Regisserade program, Nedslag i den informationsansvariges vardag

Fredrik Göransson, Harri Ruonakangas
MKV, Examensarbete , ht96
224
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.