Gud vs Marx?

en kvalitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters och Aftonbladets sätt att konstruera en berättelse av påvens besök på Kuba.

Göran Duus-Otterström
MKV, Examensarbete , vt99
313
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.