Hot mot reportrar på svenska dagstidningar.

Påverkan och konsekvenser för journalistiken och demokratin

thumbnail of arvidsson_huntington_martinsson_pa-3

”Threats towards reporters at daily newspapers in Sweden – impacts and consequences for journalism and democracy” The purpose of the study is to examine threats towards reporters at daily newspapers in Sweden, and what consequences threats have, both for the journalist profession and journalism and democracy in general. Our main research questions were: – How threatened are Swedish newspaper reporters and in what ways are they threatened? – Is the reporter´s work and writing affected by the threats, and how? – Is the reporter´s editorial offices affected by threats in any way? – How do threats affect journalism and democracy in general?

Filip Arvidsson,Ivar Huntington,Jonatan Martinsson
Journalist, Journalistikgranskning , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.