Hur berättas en historia på mindre än en minut?, En studie av reklamfilmer från 1966-1996

Anna Bunketorp, Charlotta Fondell
MKV, Examensarbete , vt97
250
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.