Hur villig är göteborgaren att sortera sin soppåse?

En målgruppsanalys om göteborgarnas villkor för källsortering och kompostering hösten 1996

Karin Engberg
MKV, Examensarbete , vt97
264
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.