I VÄNTAN PÅ AMBULANS

1. Hemsidestext Efter ett antal uppmärksammade arbetsplatsolyckor inom industrin har industriarbetarens arbetsmiljö hamnat i fokus. Även rätten att kunna känna sig säker på sin arbetsplats och att slippa känna oro om olyckan är framme. Rapporter har visat att industriarbetarna har några av de mest riskfyllda jobben. Många arbetare på Sveriges industrier arbetar dag som natt, varje dag i veckan. De vistas bland tunga maskiner och i farliga miljöer, ofta långt från närmaste sjukhus. Även om väntetiderna på ambulans vid en arbetsplatsolycka upplevs som lång av några av industrifackens regionala skyddsombud visar undersökningen en annan bild. Undersökningar har visat på skillnader i landet i hur länge man får vänta på en ambulans vid en olycka. Väntetiden på ambulans vid en arbetsplatsolycka på industrier har tidigare dock inte kartlagts. Vi har undersökt väntetiden på ambulans vid ett antal arbetsplatsolyckor som inträffat under 2012 i några av landets mest olycksdrabbade län. Olyckorna har inträffat på arbetsplatser som hör till fackförbunden IF Metall, Pappers och GS. Resultatet visar att väntetiden generellt sett inte skiljer sig från övriga delar av samhället, men att problemen ter sig stora för de industrier som av olika skäl hamnar i kläm.

Anna Sofia Dahl, Sandra Divinyi
Journalist, Magisteruppsats , ht13
H13-12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.