Ikon

- Om fotojournalistik från krig och konflikter

Syfte: Att analysera vad som driver svenska krigsfotografer, vilka deras intentioner är och hur de ser på möjligheterna till publicering av materialet. Vi har även intervjuat chefer och bildredaktörer för att få deras syn på saken. Huvudsaklig teori: Maxwell McCombs agenda setting/dagordningsteori hos medierna Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Intervjuer med sex fotografer, tre bildchefer och fyra dagstidningsredaktörer. Intervjuerna är utförda under vårterminen 2009. Huvudresultat: Fotograferna drivs samtliga av ambitionen att berätta historierna bakom oroshärdar och konflikter. De ser historierna som viktiga och att det är ett journalistiskt ansvar att belysa dessa frågor. Vissa framhäver även behovet att förstå, nyfikenhet och äventyrslusta. Det huvudsakliga problemet de upplever när det kommer till publicering är en brist på förståelse för bildjournalistiken som journalistiskt språk. De uppfattar den agendasättande funktionen som vitt skild mellan olika magasin och redaktörer. De tror också att de står inför utmaningen att utveckla ett nytt fotografiskt språk för att bättre kunna kommunicera med mediekonsumenterna.

Daniel Breece,Linnéa Gudmundson,Evelina Åström
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
KV09-16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.