Information och konkreta resultat – verklighet eller utopi? En studie om hur sju företag och organbisationer arbetar med information utifrån tre teman – mål, uppföljning och ledning

Anneli Johansson, Ann Jängnemyr
MKV, Examensarbete , vt98
286
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.