Informatören, – vad händer med yrket och vilken utbildning är lämplig? En jämförelse mellan arbetsmarknadens och utbildningsinstansers åsikter

Emma Borgström, Anneli Skeppstedt
MKV, Examensarbete , ht96
226
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.