Informatörens yrkesroll

en kvalitativ analys av sju informatörers variationsrika yrkesroll

Anna Rosman, Karin Ahlborg
MKV, Examensarbete , vt99
318
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.