Issues Management, En litteraturöversikt

Niclas Landgren, Juha Magnusson
MKV, Examensarbete , vt97
258
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.