IT-tjänster i platsannonserna.

En studie av hur IT-tjänster framställs i platsannonserna samt av vilka avsändarna till dessa platsannonser är

Linda Wallgren
MKV, Examensarbete , vt99
311
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.