Jag tycker att man måste vrida och vända på den här frågan.

En studie av agendamakten i Uppdrag Gransknings ansvarsutkrävande intervjuer.

thumbnail of persson_och_erici-3
Rebecka Erici, Rasmus Persson
Journalist, Journalistikgranskning , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.