Journalister, källor och artiklar, En studie av journalisters hantering av press-meddelanden

Pernilla Bergqvist
MKV, Examensarbete , ht97
276
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.