Kajolyckan i Fredrikshamn den 8 juli 1996, – en undersökning hur kriskommunikation fungerar i ett verkligt fall

Malena Eklund
MKV, Examensarbete , vt97
260
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.